DUHABEX

SPLITSINGSPLAN

In verband met de aanvang van de splitsingsprocedure van de vennootschap onder firma: Duhabex sp. z o.o. met hoofdkantoor in Trzebinia (KRS 000068396, hierna: Duhabex of Gesplitste Vennootschap), die plaatsvindt op de wijze van art. 529 § 1 pt. 4 van de wet van 15 september 2000 uit het Wetboek van Vennootschappen (d.i.. Pools Staatsblad 2017, pos. 1577, zoals gewijzigd); hierna te noemen: KSH), oftewel door overheveling van een gedeelte van het kapitaal van Duhabex (gesplitste vennootschap) naar de vennootschap onder firma: Duhabex Service sp. z o.o. met hoofdkantoor in Trzebinia (KRS 0000454100, hierna: Duhabex Service of Ontvangende Vennootschap), openbaren de besturen van de Gesplitste Vennootschap en de Ontvangende Vennootschap conform de inhoud van art. 535 § 3 KSH hierbij het splitsingsplan, dat is overeengekomen door de besturen van de Ontvangende Vennootschap en Gesplitste Vennootschap op 5 oktober 2017 (hierna: Splitsingsplan).

 https://www.dropbox.com/s/h8ncv1f2rhhn2h1/Scan0404.pdf?dl=0

In naam van de Gesplitste Vennootschap: Przemysław Radosh – Bestuursvoorzitter.

In naam van de Ontvangende Vennootschap: Przemysław Radosh – Bestuursvoorzitter.

 

Heeft u aanvullende vragen?

Schrijf of bel

+48 (32) 624 0 624